Realizacja

Terminy realizacji ustalane są indywidualnie.
Nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane nieterminowym dostarczeniem plików do druku. Przy pracach projektowych realizacja zlecenia rozpoczyna się od momentu zaakceptowania projektu do druku i od tego momentu jest ustalany termin odbioru.

KONTAKT

tel: 71 355 57 43, 71 359 26 90
fax: 71 359 02 31,
tel. kom.: 607 409 590

info@drukarniacyfrowa.wroclaw.pl

www.drukarniacyfrowa.wroclaw.pl
www.druksolwent.pl