Przygotowanie materiałów do druku arkuszowego (cyfrowego)

Drukujemy z formatów:  cdr (wersja X4), ai (CS2), PDF, eps (CS2), psd (CS2), tiff (kompresja LZW, 300 dpi, CMYK, 1:1, spłaszczony) (wersje dla Windows, PC).
Wymagana skala 1:1.
Przy druku do krawędzi należy dodać 2 mm spadu z każdej strony. Jeśli w zamówieniu jest określony rozmiar wydruku po obcięciu, a wielkość grafiki wskazuje na dodanie spadów, nie jest konieczne dodawanie paserów.

W plikach otwartych zawierających elementy wektorowe i rastrowe:

  • teksty zamienione na krzywe (ewentualnie można dołączyć do zlecenia czcionkę)
  • grafika rastrowa  300 dpi CMYK.

Efekty specjalne (np. cień lub przezroczystość) należy spłaszczyć lub zmienić w bitmapę).
Kolor czarny w tekstach nie może zawierać innych składowych (C0 M0 Y0 K100).
Przy zamówieniach mailem prosimy dodawać poglądowy JPG (najlepiej w formie zrzutu z ekranu).

Uwaga!

Przesłanie projektu nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.

Nasza firma nie ma obowiązku kontroli poprawności przygotowanych prac (kontroli poprawności tekstu, błędów ortograficznych i literowych oraz poprawności przygotowania do druku – ustawienia nadlewek, nadrukowań, jakości skanów) o ile w zleceniu nie zaznaczono inaczej, i nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w jakości wykonanej pracy, jeżeli wina powstałych niedociągnięć leży po stronie osoby przygotowującej projekt.

KONTAKT

tel: 71 355 57 43, 71 359 26 90
fax: 71 359 02 31,
tel. kom.: 607 409 590

info@drukarniacyfrowa.wroclaw.pl

www.drukarniacyfrowa.wroclaw.pl
www.druksolwent.pl